Musical media volně sdružuje odborníky a umělce,
kteří se v minulosti osobně podíleli na renomovaných
muzikálových inscenacích po celé České republice 

Pavel Bár

dramaturg, teatrolog, publicista

Po absolvování gymnázia v Třebíči studoval politologii na Fakultě sociálních věd UK v Praze a zároveň divadelní vědu na Filozofické fakultě UK. Postgraduální studium na pražské DAMU zakončil úspěšnou obhajobou disertační práce o operetě a muzikálu v Československu po roce 1945, která se nyní připravuje ke knižnímu vydání. V letech 2007-2011 pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník Centra základního výzkumu AMU v Praze a MU v Brně, kde se jeho odborný zájem soustředil zejména na poválečnou historii a současnost zábavněhudebního divadla u nás i ve světě.

Odborně spolupracoval s televizí, rozhlasem i tiskem, své články a studie ale publikoval především v časopise DISK. Vybrané texty vyšly též ve sbornících Generace a kontinuita a Co je české, to je hezké. Redigoval knihu Michaela Prostějovského Muzikál expres, v současné době nejkomplexnější český průvodce muzikálem.

V roce 2006 připravil v Muzeu hlavního města Prahy úspěšnou výstavu k výročí 125 let od otevření budovy Hudebního divadla Karlín, jejíž část je nyní trvale instalována v karlínském divadle.

Pro Český rozhlas Dvojka připravuje s M. Prostějovským a P. Fridrichovským pořad Muzikál expres o aktuálním dění v muzikálovém světě. Na Mezinárodní konzervatoři Praha vyučuje historii muzikálu, příležitostně přednáší i na DAMU a jiných školách.

Divadlu se věnuje také prakticky, v roce 2005 produkoval uvedení hudební komedie Lumíra Olšovského Den na zkoušku.V uplynulých letech dramaturgicky spolupracoval na inscenaci muzikálu Funny Girl (2011) v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, za nějž byla Monika Absolonová oceněna Cenou Thálie 2011, a na inscenaci operety Jacquese Offenbacha Orfeus v podsvetí (2012) ve Štátnem divadle Košice. V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě dramaturgicky připravil inscenaci Kálmánovy Čardášové princezny (2013), jejíž libreto také nově přeložil. Společně s Lumírem Olšovským napsal libreto i k původnímu českému muzikálu Fantom Londýna, který měl premiéru taktéž v Národním divadle moravskoslezském v roce 2013.

Je zakládajícím členem Společnosti Théâtre Variété a Scénologické společnosti. 

 

 

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika